Geoportal Bełchatów - bełchatowski - Pozwolenia na budowę Bełchatów - bełchatowski

Pozwolenia na budowę Bełchatów - bełchatowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Bełchatów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Bełchatów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Bełchatów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Bełchatów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Bełchatów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zewnętrzna instalacja gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budowa wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.596.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • 1. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod-kan, c.o., gaz, 2. budowę instalacji zalicznikowej kablowej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.597.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • 1. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o. i elektryczną, 2. budowę instalacji zalicznikowej 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny, 3. budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do szamba; 4. budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki, 5. budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.590.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zalicznikowa kablowa 0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny i gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.593.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zewnętrzna instalacja wodociągowa ze studni głębionowej do budynku gospodarczego. Zewnętrzna instalacja wodociągowa z budynku gospdarczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.594.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.589.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.523.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • 1. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi:, wod-kan, ogrzewczą, elektryczną, 2. budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej (WLZ) do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 3. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o poj. 3,24m3/dobę do budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.501.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDYNEK MIESZKALNY
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.507.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, elektryczną. Instalacja zalicznikowa kablowa 0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.483.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Bełchatów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: