Pozwolenia na budowę Drużbice - bełchatowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Drużbicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Drużbic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Drużbicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Drużbic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Drużbicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • instalacja zalicznikowa kablowa 0,4kV zasilająca budynek mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 628.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 490.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 445.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 485, w miejscowościach Kałduny, gm. Bełchatów oraz Rasy, gm. Drużbice, pow. bełchatowski (część I).
  Nr wniosku/zgłoszenia: GPB-II.7840.52.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 485, w miejscowości Rasy, gm. Drużbice, pow. bełchatowski (część II)..
  Nr wniosku/zgłoszenia: GPB-II.7840.53.2021.RP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, zewnętrzne instalacje: wodociągowa, elektryczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 446.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 440.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: energii elektrycznej. wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, zewnętrzna instalacja wody i elektryczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: 387.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wiaty na maszyny rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.360.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, elektryczna zewnętrzna linia zazasilająca zlz 0,4kV budynek mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.359.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Drużbice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: