Pozwolenia na budowę Belsk Duży - grójecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Belsku Dużym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Belska Dużego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Belsku Dużym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Belsku Dużym w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Belsku Dużym dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Belsku Dużym wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Belska Dużego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Belsku Dużym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.914.2019.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.900.2019.PD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4kV w zakresie: budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV, przyłączy napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN oraz linii kablowej nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.830.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instlacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.757.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa stacji transformatorowej 115/0,4 kV słupowej , linii kablowej nn i SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.715.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznejinstalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.666.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa bramownicy drogowej do montażu znaków informacyjnych i organizacji ruchu
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.659.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.592.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instlacji wewnętrznej gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.972.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.546.2019.EKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Belsk Duży