Pozwolenia na budowę Goszczyn - grójecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Goszczynie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Goszczyna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Goszczynie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Goszczynie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Goszczynie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Goszczynie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Goszczyna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Goszczynie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • rozbudowa budynku przechowalni owoców o wiatę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.805.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka słupowej stacji transformatorowej (15/0,4kV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6741.29.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.661.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.682.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.655.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku remizy strażackiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.614.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego - przechowalni owoców
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.554.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszaklnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.502.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazu z budynku handlowo-usługowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.498.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.393.2019.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grójec, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

W Geoportalu Gminy Goszczyn dostępne są też inne informacje:

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Belsk Duży