Geoportal Błędów - grójecki - Obszary chronione Błędów - grójecki

Obszary chronione Błędów - grójecki

Ochrona przyrody w Błędowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Błędowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Błędowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Błędowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Rzeki Jeziorki: 6.7 ha
  • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie): 0.03 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Rzeki Mogielanki: 15.0 ha
rezerwat
  • Trębaczew: 0.19 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Błędów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: