Geoportal Bledzew - międzyrzecki - Pozwolenia na budowę Bledzew - międzyrzecki

Pozwolenia na budowę Bledzew - międzyrzecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Bledzewie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Bledzewa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Bledzewie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Bledzewa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Bledzewie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą - zmiana do pozwolenia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.608.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Dostosowanie MOP kat. III Popowo Zachód ze standardu kat. I do standardu kat. II, zlokalizowanego w ciągu drogi S3, km 120+800 strona prawa, polegająca na budowie stacji paliw wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drogami, totemem identyfikacyjnym, zagospodarowaniem terenu dla obiektu gastronomicznego oraz obiektami małej architektury, obr. 0005 Popowo, dz. nr 151/2, 184/4, 2074/5
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.170.2020.MSto
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Dostosowanie MOP kat. II Popowo Wschód ze standardu kat. I do standardu kat. II, zlokalizowanego w ciągu drogi S3, km 120+800 strona lewa, polegająca na budowie stacji paliw wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drogami, totemem identyfikacyjnym, zagospodarowaniem terenu dla obiektu gastronomicznego oraz obiektami małej architektury, obr. 0005 Popowo, dz. nr 151/2, 2073/7, 2074/5
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.165.2020.AAnt
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa drogi gminnej (publicznej) w ramach realizacji zadania pn. "przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową oraz budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.434.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.268.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.257.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowę drogi gminnej nr 000247F
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.258.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa farmy fotowoltaicznej - zmiana do pozwolenia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.201.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego "AWOKADO II" wraz z infrastrukturą techniczną,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.184.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Bledzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: