Obszary chronione Bledzew - międzyrzecki

Ochrona przyrody w Bledzewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bledzewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bledzewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bledzewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Obry: 4517.0 ha
 • Dolina Jeziornej Strugi: 705.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 317.0 ha
użytek ekologiczny
 • JEZIORNA: 33.0 ha
 • NAD OBRĄ: 19.0 ha
 • ŁĄKI: 10.0 ha
 • PRZY ROWIE: 7.4 ha
 • Użytek ekologiczny bez nazwy: 6.9 ha
 • DŁUGIE TORFOWISKO: 5.2 ha
 • JELENIEC: 5.0 ha
 • ODNOGA: 4.6 ha
 • PRZY OBRZE: 3.4 ha
 • BAGNO II: 2.9 ha
 • BAGNO I: 2.4 ha
 • NAROŻNIK: 1.8 ha
 • KOŁO MŁYNA: 1.5 ha
 • PRZY LINII: 1.1 ha
 • brak: 0.88 ha
 • SUCHE BAGNO: 0.58 ha
 • TORFOWISKO: 0.48 ha
 • BAGIENKO: 0.32 ha
 • NA LINII: 0.22 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bledzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: