Pozwolenia na budowę Boćki - bielski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Boćkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Bociek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Boćkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Boćkach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Boćkach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Boćkach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Bociek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Boćkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • remont ogrodzenia z bramą główną przy cerkwi parafialnej p.w. Zasnięcia N.M.P.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.392.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • remont dzwonnicy wolnostojącej przy cerkwi parafialnej p.w. zaśnięcia N.M.P.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.391.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa podziemnej linii elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego 0,4 kV napięcia, napowietrznej stacji transformatorowej oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.340.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa domu jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.318.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5,00m3 oraz budynku gosopodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.300.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej SN15KV i nN-0,4kVw ul. Bielskiej w Boćkach
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.18.11.2019.IA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz ze zbiornikiem sanitarnym o poj. 3m3, studnią wierconą i infrastrukturą techniczną na nieruchomości ozn. nr geod.105/3, obręb ewid. Krasna Wieś, jednostka ewid. Boćki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.289.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa na odcinku A-B, C-G, J-K, L-M, N-O podziemnej linii elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego 0,4kV napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłączy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.272.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej o obsadzie zwierząt 38,7 DJP w budynku istniejącycm i projektowanej rozbudowie i w całym gospodarstwie rolnym Inwestora
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.270.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie na budowę budynku magazynowego na sprzęt rolniczy i płody rolne w zabudowie zagrodowej na działkach nr ewid. 337/10, 337/2 usytuowanych w obrębie ewid. Starowieś, jednostce ewid. Boćki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.123.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Bielsk Podlaski