Obszary chronione Boćki - bielski

Ochrona przyrody w Boćkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Boćkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Bociek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bociek

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja w Dolinie Górnego Nurca: 2935.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 3.9 ha
  • : 1.8 ha
  • : 1.6 ha
  • : 0.64 ha
  • : 0.51 ha
  • : 0.35 ha
  • : 0.24 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnego Nurca: 880.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?