Geoportal Brzeziny - kaliski - Obszary chronione Brzeziny - kaliski

Obszary chronione Brzeziny - kaliski

Ochrona przyrody w gminie Brzeziny

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Brzeziny? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Brzeziny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Brzeziny

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Rzeki Prosny: 11370.0 ha
  • Brąszewicki: 2.2 ha
rezerwat
  • Olbina - otulina: 33.0 ha
  • Olbina: 17.0 ha
  • Brzeziny: 4.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brzeziny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: