Pozwolenia na budowę Cekcyn - tucholski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Cekcynie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Cekcyna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Cekcynie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Cekcyna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Cekcynie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN 15kV w celu wykonania połączenia pomiędzy ciągami zasilającymi „Gacno” i „Tuchola” w Kiełpińskim Moście, gmina Cekcyn
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji, c.o. oraz zewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową ze studnią, kanalizacji ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, elektryczną, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją energetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.CEKC.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem – budową obiektu kontenerowego – kontenera socjalno - biurowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczą oraz elektryczną i telekomunikacyjną; budynku magazynowego – magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną; budynku magazynowego – magazyn przedmiotów do ponownego użycia, przedmiotów i odpadów przeznaczonych do naprawy oraz warsztat wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną; wiaty magazynowej odpadów i kontenerów wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną; przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji wodociągowej; zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych; zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu oraz monitorowanej (słupy z oprawami oświetleniowymi i kamerami monitoringowymi); zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej; paneli fotowoltaicznych o mocy 3kW; utwardzeń; wagi najazdowej; ścieżki edukacyjnej, ogrodzenia panelowego z bramą wjazdową oraz przebudową istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 010311C
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.CEKC.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6741.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa gazociągu śr/c dn63PE z przyłączami gazowym dn 32PE
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.CEKC.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Cekcyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: