Geoportal Lubiewo - tucholski - Pozwolenia na budowę Lubiewo - tucholski

Pozwolenia na budowę Lubiewo - tucholski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lubiewie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lubiewa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lubiewie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lubiewa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lubiewie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, przyłączem wodociągowym, szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne oraz utwardzeniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.LUB.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.LUB.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o., elektryczną, przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, zewnętrzną instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.LUB.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: c. o. i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.LUB.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.LUB.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.LUB.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.LUB.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.LUB.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryczną, zewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od budynku do złącza ZKP
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6740.LUB.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BD.6743.LUB.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tuchola,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lubiewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: