Pozwolenia na budowę Chlewiska - szydłowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Chlewiskach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Chlewisk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Chlewiskach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Chlewisk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Chlewiskach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornik na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, typ: ,,Dom w lucernie 7" lustrzane odbicie.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej - projekt zamienny dot. dec. nr 1.2018
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wew. instalacją wod.-kan., c.o., elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.58.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz ziemny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 727
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-I.7843.13.28.2021.AW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Radomiu,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: Ba.6740.1.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Chlewiska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: