Obszary chronione Chlewiska - szydłowiecki

Ochrona przyrody w Chlewiskach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Chlewiskach? Sprawdź aktualne statystyki dla Chlewisk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Chlewisk

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie: 6585.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Czarnej: 412.0 ha
  • Lasy Skarżyskie: 0.03 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 194: 2.3 ha
  • : 1.0 ha
  • użytek 195: 0.96 ha
  • użytek 198: 0.52 ha
  • użytek 197: 0.44 ha
rezerwat
  • Podlesie: 195.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chlewiska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: