Obszary chronione Czarnia - ostrołęcki

Ochrona przyrody w Czarni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czarni? Sprawdź aktualne statystyki dla Czarni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czarni

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bory Chrobotkowe Karaska: 132.0 ha
rezerwat
  • Czarnia: 141.0 ha
  • Surowe: 4.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Omulwi i Płodownicy: 2039.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rozogi, Ochrona przyrody Wielbark, Ochrona przyrody Baranowo
Przejdź na nowy: Geoportal Czarnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: