Pozwolenia na budowę Czarnków - czarnkowsko-trzcianecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Czarnków

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Czarnków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Czarnków. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Czarnków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Czarnków. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana pozwolenia na budowę z 08.03.2021 nr 121/2021 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.357.2021.MMW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zagospdoarowaniem terenu i iinfrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.314.2021.MMW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa 3 silosów zbożowych POLNET oraz zadaszenie kosza zasypowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.311.2021.MA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia nr 290/2019, znak: AB.6740.297.2021.MA z dnia 13 maja 2019 - rezygnacja z projektowanej wiaty oraz z zaprojektowanego (w ramach adaptacji) pom. 1/16 - garażu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.297.2021.MA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka częściowa : z trzech garaży i chlewika w jednym ciągu do rozbiórki dwa garaże i chlewik
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.12.2021.DM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia nr 626/2016, znak: AB.6740.578.2016.Cz z dnia 18 listopada 2016 r. - przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.243.2021.MNW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.216.2021.MMW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 357/2018 z dnia 6.06.2018 r. budynek mieszkalny jednorodzinny - zadaszenie tarasu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.213.2021.DM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.207.2021.MMW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz montaż zbiornika szczelnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.194.2021.DM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Czarnków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: