Geoportal Czarnków - czarnkowsko-trzcianecki - Obszary chronione Czarnków - czarnkowsko-trzcianecki

Obszary chronione Czarnków - czarnkowsko-trzcianecki

Ochrona przyrody w gminie Czarnków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Czarnków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Czarnków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Czarnków

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Noteci: 9207.0 ha
 • Puszcza Notecka: 643.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Noteci: 8353.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 75.0 ha
 • : 60.0 ha
 • Śródpolna ostoja: 48.0 ha
 • : 5.8 ha
 • Lipowy Gaj: 0.37 ha
rezerwat
 • Źródliska Flinty - otulina: 46.0 ha
 • Źródliska Flinty: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Nadnoteckie Łęgi: 7029.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czarnków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: