Geoportal Czarnożyły - wieluński - Obszary chronione Czarnożyły - wieluński

Obszary chronione Czarnożyły - wieluński

Ochrona przyrody w Czarnożyłach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czarnożyłach? Sprawdź aktualne statystyki dla Czarnożył, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czarnożył

użytek ekologiczny
  • : 4.5 ha
  • : 0.81 ha
  • : 0.73 ha
  • : 0.55 ha
  • : 0.5 ha
  • : 0.41 ha
  • : 0.24 ha
  • : 0.2 ha
  • : 0.17 ha
  • : 0.11 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czarnożyły

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: