Pozwolenia na budowę Dalików - poddębicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Dalikowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Dalikowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Dalikowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Dalikowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Dalikowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • mintaż instalacji zbiornikowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.I.557.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków i zewnętrzną instalacją gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz propan ze zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 4850 dm3zbiornikiem
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.529.132.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem ścieków sanitarnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.494.121.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.I.471.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.462.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami na terenie działki: wody ze studni kopanej, kanalizacji do zbiornika bezodpływowego, instalacji gazowej z podziemnego zbiornika i instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.371.85.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 , operatora sieci PLAY nr POD4425A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.363.81.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem ścieków sanitarnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.358.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.I.365.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z linią kablową SN 15 kV, budowa linii energetycznych kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi oraz przebudowa słupa SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.350.77.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Dalików

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: