Geoportal Zadzim - poddębicki - Pozwolenia na budowę Zadzim - poddębicki

Pozwolenia na budowę Zadzim - poddębicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zadzimiu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zadzimia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zadzimiu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zadzimia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zadzimiu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.439.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na przechowywanie maszyn rolniczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.379.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego ( kurnik), silosu paszowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wlz, wod-kan ze zbiornikiem ścieków sanitarnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.321.73.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa i przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.312.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.255.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Numer "POD4455A" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.197.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana sposobu użytkowania czesci budynku gospodarczego na mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.102.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.69.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa busynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI6743.I.43.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku inwentarskiego (obora) wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1338.441.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poddębice, ul. Łęcka 16, 99-200 Poddębice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zadzim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: