Obszary chronione Dzwola - janowski

Ochrona przyrody w Dzwoli

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dzwoli? Sprawdź aktualne statystyki dla Dzwoli, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dzwoli

obszar chronionego krajobrazu
  • Roztoczański (woj.lubelskie): 785.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie: 11848.0 ha
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina: 8156.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Lasów Janowskich: 5142.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.3 ha
rezerwat
  • Lasy Janowskie: 770.0 ha
  • Szklarnia: 270.0 ha
  • Kacze Błota: 168.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Janowskie: 12081.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dzwola

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: