Pozwolenia na budowę Fałków - konecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Fałkowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Fałkowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Fałkowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Fałkowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Fałkowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Fałkowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Fałkowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Fałkowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.191.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej lkV (15kV) z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej w miejscowości Skórnice, gm. Falków na terenie stanowiącym pas drogi krajowej nr 42 - ok. km. 187+450
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7840.1.33.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej l k V (0,4kV) w miejscowości Skórnice, gm. Falków na terenie zamkniętym linii kolejowej nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie ok. km. 120+400
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7843.5.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.91.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6741.9.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.72.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6743.1.13.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budow abudynku mieszkanlenegojendorodzinnego wraz z instalacjia oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczytsośi ciekłe oraz budową budynku gospdoarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.40.2021.KS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.23.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6741.2.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?