Pozwolenia na budowę Ruda Maleniecka - konecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rudzie Malenieckiej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rudy Malenieckiej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rudzie Malenieckiej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Rudzie Malenieckiej w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Rudzie Malenieckiej dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rudzie Malenieckiej wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rudy Malenieckiej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rudzie Malenieckiej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan o poj. 2,7 m3 do budynku gospodarczego z kotłownią zabezpieczającą potrzeby cieplne budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.192.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa stacji transformatorowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.138.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci loblowej średniego napięcia 15I(V wraz z l
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7840.1.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.45.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Koliszowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.8.2021.MW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDOWA MIESZKAALNEGO JEDNORODZINNEGO
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.13.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacji
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.541.2020.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieskzlanego jendorodzinnego wraz z instalacjami i przyłacem wodoicągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.533.2020.KS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieskzlanego jendorodzinnego wraz z instalacjami i bezodpływowym zbiorniekim na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.522.2020.KS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Młotkowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.505.2020.MW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?