Geoportal Gąsawa - żniński - Obszary chronione Gąsawa - żniński

Obszary chronione Gąsawa - żniński

Ochrona przyrody w Gąsawie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gąsawie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gąsawy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gąsawy

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezior Żnińskich: 5124.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Barcińsko-Gąsawska: 1988.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.2 ha
rezerwat
  • Źródła Gąsawki: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rogowo, Ochrona przyrody Dąbrowa
Przejdź na nowy: Geoportal Gąsawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: