Geoportal Gdów - wielicki - Pozwolenia na budowę Gdów - wielicki

Pozwolenia na budowę Gdów - wielicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gdowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gdowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gdowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gdowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gdowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 204/3 w m. Czyżów, gm. Gdów. Układ redukcyjno-pomiarowy dla dz. nr ew. 204/3 zlokalizowano w liniach ogrodzenia posesji od strony drogi. Dz. nr ew. 204/3, 241, 242/1 w m. Czyzów, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.331.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne z garażami w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 319 w m. Wiatowice, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.613.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarcxzego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wewnętrzną linią zasilającą elektryczną oraz utwardzeniem dojść i dojazdu na dz. nr ew. 759/3 w m. Książnice, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.584.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr ew. 1727, 1883/3, 1883/1 w m. Gdów, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.273.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem po dz. nr ew. 1727, 1883/4 w m. Gdów, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.274.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczną na dz. nr ew. 28/2 w m. Książnice, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.572.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka altany na dz. nr ew. 479/10 w m. Winiary, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.25.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym wbudowanym wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wody, kanalizacji sanitar nej, c.o., zewnętrznymi instalacjami (w gruncie): elektryczną, gazową, kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe a także budowa dojść i dojazdów na dz. nr ew. 1711 w m. Gdów gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.555.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan., gaz, c.o., elektryczną, wewnetrzną linią zasilania gazowego i prądowego, wykonaniem podjazdu, chodnika na dz. nr ew. 174/3, 174/5, 174/7 w m. Podolany, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.535.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nr 8 na dz. nr ew. 400 w m. Zagórzany, gm. Gdów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.246.2021.G
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gdów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: