Pozwolenia na budowę Kłaj - wielicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kłaju

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kłaja. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kłaju. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kłaja

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kłaju. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/NN na dz. 2209/2 wraz z budową instalacji kablowej SN-15KV na dz. nr 2209/1, 33,9/2 oraz budową instalacji kablowej NN-0,4KV na dz. nr ew. 2209/2 do zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj działka nr 2209/2 gmina Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.702.2021.IG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizownego na dz. nr 410/459 w m. Łysokanie, gm. Kłaj. Układ redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany w linii ogrodzenia od strony drogi. Inwestycja na dz. 410/775, 410/777, 410/459, 410/462 w. m. Łysokanie, gm. Kłaj.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.254.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i dojazdem na działkach nr 146/1, 150/2 w miejscowości Kłaj, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.506.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego oraz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elementami tych instalacji znajdującymi się poza budynkiem (wlz energii elektrycznej i gazu) wraz z nawierzchniami utwardzonymi (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) na dz. nr ew. 872 w m. Targowisko, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.481.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem od układu pomiarowego w ogrodzeniu posesji do budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 551/4 w m. Kłaj, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.213.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, wewnętrzną linią zalicznikową elektryczną i gazową, utwardzeniem dojścia i dojazdu na działce nr ew. 410/702 w miejscowości Łysokanie, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.435.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci i przyłącza gazowego ś/c do budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 410/331, 410/334 w m. Łysokanie, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.215.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr ew. 293/1 w m. Łęzkowice, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.19.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej - wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Niepołomice - Kurów do stacji 110/15kV Targowisko na dz. nr ew. 1697/2, 1698/2, 1708/2, 2551/3, 2551/20 w m. Targowisko, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.419.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 25.06.2018 nr 921.2018 wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym na dz. nr ew. 337/4 w m. Dąbrowa, gm. Kłaj
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.41.2021.SK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kłaj

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: