Działki ewidencyjne Gizałki - pleszewski

Wyszukiwarka działek na Geoportalu Gminy Gizałki:

Nie znaleziono działki

Działki Gizałki - interaktywna mapa działek na Geoportalu Gminy Gizałki:

Granica administracyjna Gminy Gizałki / Numery i granice działek ewidencyjnych
Miejscowości w Gminie Gizałki: Białobłoty, Czołnochów, Dziewiń Duży, Gizałki, Gizałki-Las, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Krzyżówka, Leszczyca, Nowa Wieś, Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Ruda Wieczyńska, Studzianka, Szymanowice, Świerczyna, Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Toporów, Wierzchy, Wronów

Działka ewidencyjna to wydzielona liniami granicznymi powierzchnia terenu, stanowi najmniejszą jednostkę podziału kraju. Działka ewidencyjna zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Informacje o dowolnej działce ewidencyjnej w Gizałkach

Potrzebujesz szczegółowych informacji o dowolnej działce w Gizałkach?
  • Wyszukaj właściwą działkę ewidencyjną w Geoportalu Gminy Gizałki;
  • Wybierz ją jednym kliknięciem;
  • Wygeneruj Raport o Terenie w serwisie OnGeo.pl!
Wraz z informacjami o działce ewidencyjnej możesz uzyskać szereg istotnych informacji, takich jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gizałek, zagrożenie powodziowe w Gizałkach, średnie ceny nieruchomości w Gizałkach oraz wiele innych ważnych danych środowiskowych i formalno-prawnych dotyczących wskazanej działki lub terenu.

Obręby ewidencyjne

Wybierz obręb ewidencyjny z listy poniżej. Zostaniesz przekierowany do spisu zawierającego wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład tego obrębu.

Sprawdź działki w sąsiednich gminach:

Przejdź na nowy: Geoportal Gizałki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: