Geoportal Gizałki - pleszewski - Obszary chronione Gizałki - pleszewski

Obszary chronione Gizałki - pleszewski

Ochrona przyrody w Gizałkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gizałkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Gizałek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gizałek

obszar chronionego krajobrazu
  • Pyzdrski: 0.03 ha
użytek ekologiczny
  • Matecznik: 6.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Czermin, Ochrona przyrody Grodziec, Ochrona przyrody Rzgów
Przejdź na nowy: Geoportal Gizałki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: