Geoportal Głowaczów - kozienicki - Pozwolenia na budowę Głowaczów - kozienicki

Pozwolenia na budowę Głowaczów - kozienicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Głowaczowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Głowaczowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Głowaczowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Głowaczowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Głowaczowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.227.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.220.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.219.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelne wybieralne szambo.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.221.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100m3 każdy na płycie fundamentowej, z urządzeniami budowlanymi na terenie istniejącego ujęcia wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.211.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelny zbiornik na ścieki sanitarne wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan. i elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.204.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji transformatorowej kontenerowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lipa, gmina Głowaczów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6743.13.2021.ZP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, przez którą rozumie się: układ komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe, zadaszenie, billboard wolnostojący, budowę zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociagowej, budowę wewnętrznej linii zasilajacej i instalacji oświetlenia zwenętrznego, a także rozbiórke budynków i fragmentów instalacji kolidujacych z inwestycja.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.191.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelny zbiornik na odpady płynne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.189.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIA.6740.183.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Głowaczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: