Obszary chronione Głowaczów - kozienicki

Ochrona przyrody w Głowaczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Głowaczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Głowaczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Głowaczowa

park krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy - otulina: 6147.0 ha
  • Kozienicki Park Krajobrazowy: 37.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Puszcza Kozienicka: 344.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 68: 3.5 ha
  • użytek 67: 0.83 ha
  • użytek 62:
  • użytek 61:
  • użytek 60:
rezerwat
  • Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego: 17.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Kozienicka: 6200.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Głowaczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: