Pozwolenia na budowę Godzianów - skierniewicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Godzianowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Godzianowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Godzianowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Godzianowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Godzianowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Godzianowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Godzianowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Godzianowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa wewnętrznej instalacji gazu LPG w bud. mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.500.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.369.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji wewnętrznej dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.266.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.242.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przez co rozumie się: układ komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe, zadaszenie, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.210.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Starosty Skierniewickiego Nr 62/2019 z dnia 28.02.2020r. w części projektu arch-bud budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.184.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.131.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wymiana transformatora SN/nN na istniejącej słupowej stacji transformatorowej, przebudowie i budowie linii napowietrznych nN-0,4kV, wymianie stanowisk słupowych NN, przebudowie przyłaczy napowietrznych nN-04 kV, budowie przyłacza kablowego nN-0,4kV, budowie złącz napowietrznych pomiarowych i kablowo-pomiarowych nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.141.2020.RA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wiaty
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.93.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.86.2020.LM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Słupia