Obszary chronione Grębocice - polkowicki

Ochrona przyrody w Grębocicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Grębocicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Grębocic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Grębocic

użytek ekologiczny
  • Grodowiec I: 0.36 ha
  • Grodowiec II: 0.33 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Grodowiec: 51.0 ha
rezerwat
  • Uroczysko Obiszów: 6.1 ha
  • Skarpa Storczyków: 0.36 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Grębocice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: