Pozwolenia na budowę Iława - iławski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Iława

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Iława. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Iława. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Iława

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Iława. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; linia kablowa nN 0,4 kV, przyłącze kablowe nN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.127.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa podziemnej instalacji gazowej w budynku stanicy wodnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6740.124.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa istniejącego budynku letniskowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6740.369.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa kotłowni stacji gazowej red.-pom. wysokiego ciśnienia o przepustowości Q-3000m³/h
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.120.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania w energię zabudowy mieszkalnej na dz. nr 117/3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.113.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - zasilenie w energię elektryczną budynków mieszkalnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.111.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa gazociągu PE Dn 63mm i przyłącza gazu średniego ciśnienia z PE Dn25mm do budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1. 109.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.107.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm z PE i długości 1180,8 m metodą wykopu otwartego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.101.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wewnętrzna instalacja gazu oraz zbiornik nazimny z LPG 2700l do skrzynki zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie istniejącego budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.99.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Iława

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: