Pozwolenia na budowę Iława - iławski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Iława

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Iława. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Iława. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Iława w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Iława dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Iława wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Iława

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Iława. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana decyzji nr 316/2020 z dnia 29.05.2020 r. w zakresie zmiany posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6740.927.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Iława, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilenia w energię oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.166.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilenia w energię oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.167.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zmiana decyzji nr 812/2020 z dnia 07.12.2020 r. w instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700 l (zbiornik naziemny) z przyłączem do budynku oraz instalacji gazowej wewnętrznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6740.919.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Iława, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilenia w energię zabudowy mieszkalnej i usługowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.164.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilenia w energię zabudowy mieszkalnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.163.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Gazociąg średniego ciśnienia PE dn90 i 2 przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE dn 32 o ciśnieniu roboczym 0,25 MPa
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.160.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - zasilanie w energię elektyczną budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.157.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - zasilanie w energię elektyczną oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6743.1.158.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Iława,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowę instalacji gazowych wewnętrznych w budynkach oraz zewnętrznej, podziemnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BAI.6740.913.2020.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Iława, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Iława - iławski: 1 Nieruchomości Iława