Geoportal Iława - iławski - Obszary chronione Iława - iławski

Obszary chronione Iława - iławski

Ochrona przyrody w gminie Iława

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Iława? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Iława, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Iława

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Dolnej Drwęcy: 6076.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B: 4841.0 ha
 • Kanału Elbląskiego: 2199.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego: 10591.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Iławska: 9681.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 1150.0 ha
 • Ostoja Radomno: 811.0 ha
 • Jezioro Karaś: 579.0 ha
 • Aleje Pojezierza Iławskiego: 116.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Łajskie: 8.9 ha
 • Plajtek Duży: 8.5 ha
 • Plajtek Mały: 3.9 ha
 • Jezioro Czarne: 1.1 ha
 • Kociołek: 0.35 ha
rezerwat
 • Jezioro Karaś: 582.0 ha
 • Jasne: 106.0 ha
 • Rzeka Drwęca: 38.0 ha
 • Jezioro Iłgi: 4.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Iławskie: 10543.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Iława

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: