Pozwolenia na budowę Izbica - krasnostawski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Izbicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Izbicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Izbicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Izbicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Izbicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku remizy OSP
  Nr wniosku/zgłoszenia: 190
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek jadłodajni dla celów realizacji usług gastronomicznych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 165
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Uchylenie decyzji z dn. 08.09.2004 r. AB.7351/526/2004 na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 169
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji z dn. 29.04.2021 r. AB.6740.121.2021 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 144
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki, wew. instalacją gazową z odcinkiem doziemnym i zalicznikową instalacją elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 112
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznejo łącznej mocy 869kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kontenerową stacją transformatorową SN, wewnętrznymi instalacjami AC i DC, inwertermai fotowoltaicznymi, złączami kablowymi wraz z przyłączem SN.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 108
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia z dn. 18.06.2020r. AB.6740.196.2020 w części dotyczacej zmiany stropu na strop Terriva
  Nr wniosku/zgłoszenia: 100
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Uchylenie decyzji z dn. 02.11.2017 r. AB.6740.459.2021 na budowę budynku gospodarczo-garażowego z wewn. instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 102
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego z przyłączem wodociągowym kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, wlz energetyczna i gazowa ze zbiornikiem na gaz
  Nr wniosku/zgłoszenia: 97
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 19.03.20201 r. AB.6740.71.2021 o pozwoleniu na budowę hali magazynowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 86
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Izbica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: