Geoportal Izbica - krasnostawski - Obszary chronione Izbica - krasnostawski

Obszary chronione Izbica - krasnostawski

Ochrona przyrody w Izbicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Izbicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Izbicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Izbicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.06 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy: 4687.0 ha
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 1856.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Izbicki Przełom Wieprza: 1353.0 ha
  • Las Orłowski: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Izbica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: