Geoportal Jasienica - bielski - Zanieczyszczenie powietrza Jasienica - bielski

Zanieczyszczenie powietrza Jasienica - bielski

Zanieczyszczenie powietrza Jasienica

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Jasienicy.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w Jasienicy.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla Jasienicy

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w Jasienicy

  • 25-30 μg/m³: 48.0 km²
  • 30-35 μg/m³: 37.0 km²
  • 35-40 μg/m³: 5.3 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla Jasienicy

  • 35-40 μg/m³: 7.3 km²
  • 40-45 μg/m³: 77.0 km²
  • 45-50 μg/m³: 6.8 km²

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza na Twojej działce

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może znacząco różnić się ze względu na dokładną lokalizację nawet w obszarze jednej miejscowości. Sprawdź jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza występują na wskazanym przez Ciebie terenie.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Przejdź na nowy: Geoportal Jasienica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: