Geoportal Jasienica - bielski - Obszary chronione Jasienica - bielski

Obszary chronione Jasienica - bielski

Ochrona przyrody w Jasienicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jasienicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Jasienicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jasienicy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 0.11 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 356.0 ha
  • Pierściec: 328.0 ha
  • Cieszyńskie Źródła Tufowe: 44.0 ha
rezerwat
  • Dolina Łańskiego Potoku: 47.0 ha
  • Morzyk: 10.0 ha
  • Rotuz - otulina: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnej Wisły: 4166.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jasienica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: