Geoportal Jednorożec - przasnyski - Obszary chronione Jednorożec - przasnyski

Obszary chronione Jednorożec - przasnyski

Ochrona przyrody w Jednorożcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jednorożcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Jednorożca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jednorożca

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe: 2035.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Torianka": 1.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Omulwi i Płodownicy: 1015.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jednorożec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: