Geoportal Jodłowa - dębicki - Obszary chronione Jodłowa - dębicki

Obszary chronione Jodłowa - dębicki

Ochrona przyrody w Jodłowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jodłowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Jodłowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jodłowej

obszar chronionego krajobrazu
  • Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie): 3526.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego:
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki: 2455.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłoka z dopływami: 35.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brzyska, Ochrona przyrody Szerzyny
Przejdź na nowy: Geoportal Jodłowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: