Obszary chronione Karniewo - makowski

Ochrona przyrody w Karniewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Karniewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Karniewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Karniewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Nasielsko-Karniewski: 912.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 209: 0.7 ha
  • użytek 211: 0.38 ha
  • użytek 212: 0.32 ha
  • użytek 210: 0.25 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Karniewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: