Pozwolenia na budowę Kawęczyn - turecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kawęczynie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kawęczyna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kawęczynie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kawęczyna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kawęczynie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Kolonia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.465.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.464.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku handlowo-usługowego (handel art. spożywczo-przemysłowymi) z zadaszeniem nad strefą dostaw, miejscami parkingowymi oraz niezbędną towarzyszącą infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.233.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN-15kV, budowa linii napowietrznej SN-15kV oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.217.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej dla potrzeb placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.219.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.145.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek magazynowo-garażowy (magazyn sprzętu RTV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.114.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 371/20 z dnia 16.06.2020 r. dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.67.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.44.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kawęczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: