Geoportal Lisków - kaliski - Pozwolenia na budowę Lisków - kaliski

Pozwolenia na budowę Lisków - kaliski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Liskowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Liskowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Liskowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Liskowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Liskowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na cele mieszkalne - w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67431.47.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa budynku gospodarczego o wiatę na słom w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.414.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN ze stacji 114352
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67431.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wenętrzną instalacją gazu - w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.372.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo - garażowego w zabudowie zagrodowejw gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.341.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.324.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67431.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.288.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.293.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABP.67400.286.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lisków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: