Obszary chronione Klonowa - sieradzki

Ochrona przyrody w Klonowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Klonowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Klonowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Klonowej

obszar chronionego krajobrazu
 • Brąszewicki: 4489.0 ha
 • Dolina Prosny: 0.19 ha
 • Dolina Rzeki Prosny: 0.16 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.3 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Klonowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: