Geoportal Kościelec - kolski - Obszary chronione Kościelec - kolski

Obszary chronione Kościelec - kolski

Ochrona przyrody w Kościelcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kościelcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Kościelca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kościelca

obszar chronionego krajobrazu
  • Złotogórski: 5835.0 ha
  • Goplańsko-Kujawski: 937.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 3282.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kościelec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: