Pozwolenia na budowę Kowale Oleckie - olecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kowalach Oleckich

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kowali Oleckich. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kowalach Oleckich. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kowali Oleckich

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kowalach Oleckich. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa samoobsługowej myjni samochodowej z kontenerem
  Nr wniosku/zgłoszenia: 78
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 60
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie otworu okiennego w ścianie szczytowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 44
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia AB.6740.350.2017/2018 z dnia 15.02.2018
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 15
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przeniesienie decyzji AB.6740.97.2017 z dnia 17.05.2017
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Odbudowa i przebudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu,doziemną instalacją ciepłowniczą,kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 467
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej OZE o mocy do 1MW wraz z drogą dojazdową,kontenerową stacją transformatorową,przyłączem elektroenergetycznym napowietrzno-kablowym SN 15 kV i pozostałą infrastrukturą techniczną (kategoria obiektu VIII,XXVI)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 314
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 310
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: