Obszary chronione Kowale Oleckie - olecki

Ochrona przyrody w Kowalach Oleckich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kowalach Oleckich? Sprawdź aktualne statystyki dla Kowali Oleckich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kowali Oleckich

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Boreckiej: 8829.0 ha
 • Wzgórz Szeskich: 2757.0 ha
 • Jezior Oleckich: 1117.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Borecka: 7761.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Birek: 0.11 ha
rezerwat
 • Mazury: 384.0 ha
 • Lipowy Jar: 50.0 ha
 • Cisowy Jar: 11.0 ha
 • Borki: 4.9 ha
 • Wyspa Lipowa na Jeziorze Wielki Szwałk: 2.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Borecka: 7739.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kowale Oleckie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: