Geoportal Krzemieniewo - leszczyński - Obszary chronione Krzemieniewo - leszczyński

Obszary chronione Krzemieniewo - leszczyński

Ochrona przyrody w Krzemieniewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzemieniewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzemieniewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzemieniewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra: 2161.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Zachodnie Pojezierze Krzywińskie: 520.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Osieczna
Przejdź na nowy: Geoportal Krzemieniewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: