Geoportal Kuczbork-Osada - żuromiński - Pozwolenia na budowę Kuczbork-Osada - żuromiński

Pozwolenia na budowę Kuczbork-Osada - żuromiński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kuczborku-Osadzie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kuczborka-Osady. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kuczborku-Osadzie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kuczborka-Osady

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kuczborku-Osadzie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego ,,D154"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5184
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku socjalnego, budowa szamba, budowa budynku gospodarczego, budowa zbiornika na gaz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, budowa wagi samochodowej najazdowej, budowa płyty pod agregat prądotwórczy z agregatem, płyty pod konfiskator sztuk padłych. budowa zbiornika p.poż. gaz z instalacjami gazowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 75/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa trzech budynków tuczarni o obsadzie 1980 sztuk każdy (Nr 1K,2K, 3K) wraz z obiektami towarzyszącymi: 9 silosów paszowych. Instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 74/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa trzech budynków tuczarni o obsadzie 1980 sztuk tucznika każdy (nr 1M, 2M, 3M) wraz z obiektami towarzyszącymi: 9 silosów paszowych, instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 73/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 68/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego "DOM PRZY RUBINOWEJ 5 BIS" oraz szczelnego zbiornika na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 29/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada
  Nr wniosku/zgłoszenia: 25/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 358/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • adaptacja budynku składowego na budynek inwentarski jako budynek nr 15 do ściołowego chowu brojlera o obsadzie 49000 szt./kurnik/cykl oraz budowa dodatkowego budynku kurnika jako budynek nr 16 do ściołowego chowu brojlera o obsadzie 63500 szt./kurnik/cykl wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 355/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kuczbork-Osada

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: