Geoportal Kuczbork-Osada - żuromiński - Obszary chronione Kuczbork-Osada - żuromiński

Obszary chronione Kuczbork-Osada - żuromiński

Ochrona przyrody w Kuczborku-Osadzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kuczborku-Osadzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kuczborka-Osady, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kuczborka-Osady

obszar chronionego krajobrazu
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 7210.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Baranie Góry:
rezerwat
  • Baranie Góry:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kuczbork-Osada

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: